Wedstrijdreglement Floralux

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Floralux N.V., met maatschappelijk adres te Meensesteenweg 225, 8890 Dadizele, organiseert; via haar website, online kanalen (zoals Facebook of Instagram) of op een andere wijze.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd van Floralux N.V. aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Floralux N.V. in verband met de wedstrijd zal treffen.

Wedstrijd

Op zaterdag 30, zondag 31 maart en maandag 1 april 2024 kunnen personen deelnemen aan de paaseieren-zoektochtgeorganiseerd door Floralux N.V.

Deelnemers dienen langs te komen in de fysieke vestiging in Ham, Sint-Pieters-Leeuw of Dadizele om in de mogelijkheid te zijn om deel te nemen.

Deelnames zijn enkel mogelijk door de correcte eieren aan te bieden aan de klantenbalie. Ieder ander ei die niet één van de gezochte eieren is, zal niet aanvaard worden. Hoe je de eieren herkent wordt duidelijk gecommuniceerd via de online en offlinekanalen van Floralux. De wedstrijd wordt driemaal gespeeld, op iedere dag éénmaal. Eens alle eieren gevonden zijn, is de wedstrijd afgelopen voor die dag.

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle kosten gelinkt aan hun deelname.

Deelname aan de wedstrijd is slechts geldig als alle vereiste gegevens correct worden doorgegeven. Met een deelname, accepteert deze persoon dat Floralux N.V. zijn gegevens gebruikt ter identificatie en om hem te contacteren in geval van winnen.

Prijs

Bij deze wedstrijd maakt de deelnemer kans op één Floralux geschenkbon. Indien het gouden ei gevonden wordt, is dat een geschenkbon ter waarde van 100 euro. Als het zilveren ei gevonden wordt, is dat een geschenkbon ter waarde van 50 euro. Als één van de 10 bronzen eieren gevonden wordt, ontvangt de deelnemer één bon ter waarde van 20 euro. De geschenkbon is slechts een beperkte tijd geldig; informatie over de beschikbaarheid van de geschenkbon wordt meegedeeld bij het ontvangen van deze.

Iedere dag zijn er 12 mogelijke winnaars. Eén voor het gouden ei, één voor het zilveren ei en 10 voor het gouden ei. Een winnaar is steeds de eerste persoon die het ei aanbiedt bij de klantenbalie. Iedere winnaar dient zichzelf aan te bieden aan de klantenbalie om kans te maken op zijn prijs.

De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

Floralux N.V. behoudt zich het recht om op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, deze prijs te wijzigen.

Deelnemers 

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van Floralux N.V., met uitzondering van medewerkers van Floralux N.V. en hun directe familieleden tot in de eerste graad (partner/kinderen).

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Floralux N.V. ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Iedere deelnemer kan slechts éénmalig deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt er slechts één weerhouden.

Floralux N.V. behoudt zich het recht om een deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren indien deze deelnemer op enige wijze dit wedstrijdreglement overtreedt of in het geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Floralux N.V. verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Iedere deelnemer heeft het recht op inzage en correctie van zijn gegevens.

Verantwoordelijkheid 

Floralux N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd of als gevolg van het winnen van een prijs, noch voor technische storingen, defecten of vertragingen bij de deelname aan de wedstrijd of de selectie van de winnaars.

Floralux N.V. behoudt zich het recht te allen tijde een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Floralux N.V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

Bij vragen of problemen in verband met deze wedstrijd of dit wedstrijdreglement kunnen geïnteresseerden contact opnemen via: info-dadizele@floralux.be