Privacy Policy

Welkom op onze website. Wij zijn Floralux NV.

Hieronder vind je een samenvatting (en meer diepgaande toelichting) over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en jouw privacy respecteren.

Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

Om jou elke keer opnieuw een persoonlijke service aan te bieden en onze dienstverlening nog beter op jou af te stemmen, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. De Privacyverklaring legt uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Floralux NV behoort tot de Floralux Group. Alle huidige en toekomstige winkels en webshops behorende tot de Floralux Group zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen.

Floralux Group bestaat momenteel uit:

 • Floralux NV met gemeenschappelijke zetel te Meensesteenweg 225, 8890 Dadizele en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0450.915.188 RPR Gent
 • Floralux Ham NV met gemeenschappelijke zetel te Dijkstraat 35A, 3945 Ham en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0439.186.603 RPR Antwerpen
 • Groendekor BV met gemeenschappelijke zetel te Bergensesteenweg 408 , 1600, Sint-Pieters-Leeuw en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0444.553.473 RPR Brussel
 •  Tuinadvies bvba met gemeenschappelijke zetel te Jacques Paryslaan, 4C , 9940, Evergem en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0890.681.714 RPR Gent

Welke gegevens verzamelen wij?*

Wij verzamelen deze categorieën gegevens

 • Contactgegevens
 • Technische informatie: zoals uw IP-adres of uw besturingssysteem bij gebruik van website of app
 • Je surfgedrag op onze website, zoals hoe vaak je op een pagina komt, hoe lang je daar blijft, waar je op klikt,…
 • Facturatie- en betaalgegevens, wanneer bedragen aangerekend moeten worden
 • Correspondentie die je met ons voert
 • Indien je een sollicitant bent, verwerken wij de gegevens die je ons verstrekt, de gegevens die voortvloeien uit gesprekken en tests, gegevens van personen die jij als referentie aanduidt en gegevens die openbaar beschikbaar en relevant zijn voor de beoordeling van uw sollicitatie (zoals openbare berichten op sociale media).

 

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Bij het gebruiken van onze website

Bij communicatie met ons

Door het gebruik van onze diensten

Uit publieke bronnen

Wij verwerken persoonsgegevens die ofwel (1) worden vergaard bij contact met jou, ofwel (2) door jou zijn verstrekt met het oog op het leveren van onze diensten, ofwel (3) worden vergaard door ons ingevolge je gebruik van onze diensten.

In het bijzonder verzamelen wij je gegevens:

 • bij het gebruik van onze website. Door onze website te bezoeken registreren wij technische informatie zoals uw IP-adres alsook je surfgedrag op onze website
 • bij communicatie met ons
 • bij het gebruik van onze diensten. Daarbij verzamelen verzamelen/ontvangen wij van jou naam, voornaam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land, e-mailadres en eventueel telefoonnummer + facturatiegegevens
via publieke bronnen; als je solliciteert, kunnen we publieke informatie zoals publieke berichten op sociale media, raadplegen].

 

Hoe gebruiken wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om:

Onze diensten/ producten te leveren

We gebruiken je gegevens voor onze diensten/producten:

 • opdat je gebruik kan maken van onze diensten/producten (bijv.: levering aan huis)
 • om vast te stellen welke diensten/producten we aan je geleverd hebben en/of welk gebruik je ervan gemaakt hebt
 • om het gebruik van onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren/ af te stemmen op jouw noden
om je ondersteuning/ support te kunnen geven wanneer dat nodig is.

Communicatie te voeren

Voor onze communicatie:

 • om met jou te communiceren (bijv. wanneer je ons een vraag stelt
 • om je per e-mail informatie over onze diensten en producten te bezorgen (enkel als je klant bent, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang daartoe, of indien je daarom vraagt, bijv. door je in te schrijven op onze nieuwsbrief
om je profiel te bepalen en zo te zorgen dat we je gerichte promoties kunnen aanbieden op onze website.

Onze website te laten functioneren

Website

 • om onze website te verbeteren, effectief te presenteren en te personaliseren
 • om (gerichte) berichten op onze website weer te geven
 • om uw webprofiel op te zetten en er zo voor te zorgen dat wij u gerichte promoties op onze website of op andere websites kunnen aanbieden
om uw gebruik van de website te evalueren (bijv. via analytische diensten van derden), rapporten over de activiteit op te stellen, demografische gegevens te verzamelen, prestatiegegevens te analyseren en andere gegevens over onze website en internetgebruik te verzamelen. Deze derden gebruiken cookies en andere technologieën om de gegevens te helpen analyseren en ons de gegevens te verstrekken. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Je profiel te bepalen en je gericht te kunnen benaderen

 

Op welke rechtsgrond verwerken wij je gegevens?

We verwerken je gegevens strikt overeenkomstig de privacywetgeving en specifiek op deze rechtsgronden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst: sommige gegevens moeten we noodzakelijk verwerken om onze diensten te kunnen leveren of onze verplichtingen te kunnen nakomen, om met jou te communiceren voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst en de wenselijkheid van dergelijk contract te onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld je contactgegevens nodig om een contract op te stellen of om je bestellingen te (laten) bezorgen, je e-mailadres om je te laten weten dat je bestelling wordt uitgevoerd en je facturatiegegevens om je te kunnen factureren (als je een betalende dienst gebruikt).
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we je facturen moeten sturen, waarop een bijvoorbeeld verplicht je BTW-nummer moet staan.
 • Gerechtvaardigd belang: ben je klant, gebruiker of meer algemeen een bestaande handelsrelatie? Dan sturen wij je op basis van ons gerechtvaardigd belang gerichte informatie en nieuwsbrieven over onze producten. Tenzij je je uitschrijft uiteraard.
Toestemming: we kunnen je gegevens ook verwerken wanneer we daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgen, bijv. wanneer je, je inschrijft voor een nieuwsbrief of voor bepaalde (gerichte) aanbiedingen (direct marketing), desgevallend op basis van profilering

 

Welke derden verwerken je gegevens?

Deze derde partijen verwerken je gegevens:

Wij doen beroep op de volgende categorieën bedrijven die jouw gegevens verwerken, maar die deze gegevens niet zelf mogen gebruiken:

 • hosting van onze data en onze website,
 • analyse van onze website,
 • e-mailing,
 • Koerierdiensten en dropshipping-leveranciers
Andere diensten zoals recruiters of onafhankelijke verkopers of marktonderzoekers

 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Betrouwbare partners

Technische veiligheidsmaatregelen

Organisatorische maatregelen

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals:

 • technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirussoftware, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,
 • het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, opleggen van maatregelen zodat onze medewerkers de bewaarde data vertrouwelijk behandelen, enz.
 • wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang (zoals verwerking voor prospectiedoeleinden), zullen we een "belangenafweging" ("legitimate interest assessment") uitvoeren om er zeker van te zijn dat wij over het vereiste belang beschikken en dat aanvullende waarborgen worden voorzien en toegepast. Op deze manier garanderen wij een evenredige en evenwichtige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.
 • het werken met betrouwbare partners/leveranciers en het afdwingen van veiligheidsgaranties bij hen.
Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

 

Waar verwerken wij je gegevens?

Zoveel mogelijk binnen de EU

Buiten de EU wanneer een passend beschermingsniveau wordt geboden conform de GDPR

De gegevens die je ons bezorgt, worden bewaard en verwerkt:

 • op de servers en computers waar wij gebruik van maken binnen de EU,
 • op de systemen van de vermelde derde partijen die de gegevens verwerken. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerking binnen de EU, doch sommige van deze dienstverleners verwerken gegevens buiten de EU. In die gevallen zorgen wij dat zij een passend beschermingsniveau bieden.
Door je gegevens aan ons over te maken, aanvaard je dat wij deze op voormelde wijzen verwerken.

 

Jij beslist over je gegevens:

Je kan kiezen:
Je kan ervoor kiezen om je persoonsgegevens niet met ons te delen. Als je hiervoor kiest, kan je blijven gebruik maken van onze website, maar je zal geen gebruik kunnen maken van delen waarvoor we moeten weten wie je bent, waar je bijvoorbeeld moet betalen of delen waarop je moet zijn ingelogd.
Om persoonsgegevens niet met ons te delen De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen blijven leveren, moeten wij, zolang je op onze diensten beroep doet, kunnen blijven verwerken.
Om cookies uit te schakelen Je kan cookies uitschakelen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie
Om je persoonsgegevens niet voor marketing te gebruiken

Je kan vragen dat we je gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je marketingcommunicatie van ons ontvangt kan je, je steeds uitschrijven daarvoor (opt-out). Dit kan via:

 • de uitschrijflink die onderaan elke e-mail staat die je van ons ontvangt,
 • ons voorkeurencentrum, waar je kan aangeven welke communicatie je wil ontvangen (toekomst)
 • het sturen van een e-mail aan: info-dadizele@floralux.be

 

Rechten op je gegevens:

Je kan je gegevens inkijken en aanpassen

Je kan je gegevens opvragen en meenemen

Je kan ons vragen je gegevens niet voor marketing te gebruiken

Je kan je rechten uitoefenen door ons te mailen op:
info-dadizele@floralux.be

Je hebt (binnen de wettelijke voorwaarden) recht op toegang tot de gegevens die wij van jou hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

 • de categorieën van je persoonsgegevens die wij verwerken,
 • de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken,
 • de categorieën van derden aan wie wij je persoonsgegevens overmaken,
 • de termijn gedurende welke wij je persoonsgegevens bewaren of op basis van welke criteria deze termijn wordt bepaald,
 • de andere rechten die je kan uitoefenen aangaande je gegevens.

We zullen je deze informatie binnen de 30 dagen na je vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. Vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,…), in welk geval we je daarvan informeren.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten corrigeren. Dit kan je doen door ons te mailen op het adres info-dadizele@floralux.be.

Je kan je ertegen verzetten dat wij je persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen of automatische beslissingen te nemen. Wij kunnen je gegevens gebruiken om te bepalen of bepaalde informatie of (gerichte) aanbiedingen nuttig kunnen zijn. Ook derden-dienstverleners die de reclameboodschappen op onze website plaatsen kunnen je gegevens (die ze bij ons en op andere plaatsen verzamelen) gebruiken om je gerichte publiciteit te laten zien.

Je hebt binnen de wettelijke voorwaarden recht om je gegevens mee te nemen.

We kunnen jouw gegevens in een gestructureerd bestand aan jou bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop je een recht tot toegang hebt (zie hierboven).

Je kan al je gegevens bij ons verwijderen en door ons ‘vergeten worden’ Je hebt het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om je gegevens te bewaren indien je klant bij ons bent en we die gegevens nodig hebben om je te contacteren.

 

Wie zijn wij?

Floralux Nv (hoofdzetel)
Meensesteenweg 225
8890 Dadizele
België
BE 0450.915.188

 

Hoe kan je ons bereiken?

Bereik ons op:

 • Info-dadizele@floralux.be
 • Telefonisch via +32 56 50 93 63
  (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9u-12u en van 13u – 17u, )

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens maar zolang als nodig voor voormelde doelen

Jouw gegevens worden gewist in de volgende situaties:

 • gegevens bewaard om je nieuwsbrieven te zenden: indien je meer dan 12 maanden geen enkele interesse toont (bijv. gedurende 12 maanden op geen enkele link in onze mails klikt en ook niet reageert op onze e-mail waarin we aankondigen dat we stoppen met e-mailen,
 • de duur gedurende welke cookies op je computer worden geplaatst, vind je in ons cookiebeleid voor meer informatie
 • Als u bij ons solliciteert, bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende 12 maanden. Als u toestemming hebt gegeven om te worden toegevoegd aan onze wervingsreserve, zullen wij deze toestemming om de 12 maanden verlengen of uw gegevens verwijderen.

In andere gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan vereist conform onze (wettelijke- verplichtingen of, bij gebreke daaraan, dan redelijkerwijs te rechtvaardigen is op grond van de redenen voor de verwerking ervan en de onze rechtmatige behoeften die hieruit voortvloeien. Deze bewaartermijnen beperken uw recht om te worden vergeten niet, zoals gewaarborgd door de privacywetgeving.

Wij kunnen bepaalde kerngegevens na voormelde bewaartermijnen opslaan in "niet-contacteren/niet-verwerken"-lijsten, om er zeker van te zijn dat wij geen contact met u opnemen of uw gegevens op een andere manier verwerken, nadat u ons heeft aangegeven dat u niet wilt dat wij u contacteren of uw gegevens verder verwerken.

 

Je hebt altijd het recht om klacht in te dienen:

Contacteer ons eerst

Je hebt het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

Ben je van mening dat wij niet correct omgaan met je gegevens, dan horen wij graag wat je bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij:

Uiteraard hopen we dat je je klacht eerst met ons bespreekt, dan kunnen we een oplossing zoeken.

 

Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën

Om volgende redenen
 • Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren.
 • Om je te herkennen.
 • Om je gerichte reclame te kunnen laten zien op onze website en op andere websites
 • Om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media.
Ons Cookiebeleid vind je hier

 

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze Privacy Policy licht enkel toe hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Het gebruik van onze website wordt geregeld door onze website disclaimer.

 

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden Deze Privacy Policy kan steeds door ons aangepast worden binnen de wettelijk toegelaten grenzen. In dat geval, word je daar (afhankelijk van je relatie tot ons) van op de hoogte gebracht via e-mail, en/of via een melding op onze website.