CAREX

Geslacht: 
CARE

CAREX TEST. PRAIRIE FIRE POT 19

Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
15 - 20 m
Bloeiperiode: 
April, Mei
Plantafstand: 
+ 1,00 m

CAREX TEST. PRAIRIE FIRE POT 14

Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
15 - 20 m
Bloeiperiode: 
April, Mei
Plantafstand: 
+ 1,00 m

CAREX OSHIMENSIS EVERGOLD POT 19

JAPANSE ZEGGE
Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
0,30 - 0,40 m
Bloeiperiode: 
Maart, April, Mei
Plantafstand: 
3-5 / m2

CAREX OSHIMENSIS EVERGOLD POT 14

JAPANSE ZEGGE
Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
0,30 - 0,40 m
Bloeiperiode: 
Maart, April, Mei
Plantafstand: 
3-5 / m2

CAREX FOL. IRISH GREEN POT 14

ZEGGE
Zon: 
Zon
Hoogte: 
0,30 - 0,40 m
Bloeiperiode: 
April, Mei
Plantafstand: 
3-5 / m2

CAREX MORROWII ICE DANCE POT 19

JAPANSE ZEGGE
Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
0,40 - 0,50 m
Plantafstand: 
3-5 / m2

CAREX MORROWII ICE DANCE POT 14

JAPANSE ZEGGE
Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
0,40 - 0,50 m
Plantafstand: 
3-5 / m2

CAREX COMANS FROSTED CURLS POT 14

ZEGGE
Zon: 
Zon
Hoogte: 
0,40 - 0,50 m
Plantafstand: 
3-5 / m2

CAREX OSHIMENSIS EVEREST POT 19

JAPANSE ZEGGE
Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
0,40 - 0,50 m
Bloeiperiode: 
Maart, April, Mei
Plantafstand: 
3-5 / m2

CAREX OSHIMENSIS EVEREST POT 14

JAPANSE ZEGGE
Zon: 
Zon, Half schaduw
Hoogte: 
0,40 - 0,50 m
Bloeiperiode: 
Maart, April, Mei
Plantafstand: 
3-5 / m2

Pagina's