200081449
Wonen
HG Groene Aanslagreiniger
5L - Kant & Klaar

HG Groene Aanslag Reiniger verwijdert de groene sluier/algengroei. Na het aanbrengen van het product is de algengroei binnen 36 uur geheel verdwenen. HG groene aanslag reiniger is niet schadelijk voor gras en planten.

Beschikbaar in Dadizele Beschikbaar in Ham

Omschrijving

Hoe gebruik je HG Groene Aanslag Reiniger?

Breng het product aan bij droog weer in een periode waarbij de komende 2 dagen geen neerslag wordt afgegeven. Los een kwart van het product op in een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, bezem, luiwagen of plantenspuit. Doordat HG Reiniging Groene Aanslag Reiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei.

Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Benieuwd naar onze activiteiten, aanbiedingen en inspirerende tips?

Volg ons via social media