Floralux Christmas Sounds

In een land hier ver vandaan, leefde er eens een jonge componist. Al van jongs af aan was duidelijk dat de jonge man echt talent had voor muziek. Zijn grootste passie was de piano. Wanneer hij  piano speelde, vergat de jonge componist even alles. In zijn gedachten reisde hij naar de mooiste landen en speelde hij in de grootste kastelen.

Op een koude winterdag besloot hij om er niet langer over te dromen, maar erop uit te trekken en de wereld te ontdekken.
Hij reisde door vele steden en dorpen en verblijdde ieder die het horen wou met een prachtig muziekstuk. Om hem te bedanken schonken de bewoners van de dorpen en steden hem hun instrumenten. Zo speelde de componist niet enkel piano meer, maar ook fluit, trompet, harp, hoorn, doedelzak, viool tot zelfs accordeon.

Ga mee met de componist op een magische muzikale reis door alle streken die hij ooit bezocht heeft.